Projektet KLODS er et praksisæstetisk og brugerinddragende byrumseksperiment, der vil udgøre et indspark i den offentlige debat omkring indretning, brug og demokratisering af byens rum. Projektet konkretiserer sig i en legende og inkluderende mock-up, hvor vi over en enkelt nat vil opsætte 1.001 stedsspecifikke lego-installationer på Nørrebro i København, således at brugerne vågner op til en by bygget i lego. Installationerne vil dermed forholde sig direkte til det rum, hvori de bliver opsat, og dermed udgøre en kommentar til det byrum, vi alle færdes i til hverdag. Med Legos miniature-agtige skildring af hverdagssituationer vil vi skabe opmærksomhed og nysgerrighed for ting, steder og fænomener, der normalt forekommer små og ubetydelige i den daglige færden i byens rum.

Gennem mock-uppen sigter projektet mod at motivere Nørrebros brugere til at forholde sig aktivt til vores fælles byrum. Projektet har derved afsæt i de aktuelle procestendenser og diskussioner, der allerede eksisterer i forbindelse med planlægning af byens rum. Brugerinddragelse og midlertidighed står for tiden helt centralt i udviklingen af vores moderne byer. Ofte med det formål at skabe demokratiske og bæredygtige løsninger. Specielt Københavns Kommune har fokus på udnyttelsen af midlertidige byrum og borgerinddragende processer i byudviklingen. I stedet for at inddrage brugerne i byudviklingsprocesserne, vil KLODS dog undersøge, hvordan disse processer kan blive iværksat på initiativ af brugere selv.