Formålet med specialet er at undersøge, om der er forskel på kvaliteten mellem private og offentlige daginstitutioner. Velfærdsydelser bliver i stigende grad konkurrenceudsat, hvor antagelsen er, at mere konkurrence skaber bedre kvalitet. På daginstitutionsområdet har konkurrenceudsættelsen karakter af frit valg, hvor borgeren frit kan vælge mellem forskellige leverandører. Derudover har offentlige og private daginstitutioner forskellige rammevilkår, og det er derfor interessant at undersøge, om disse rammevilkår har indflydelse på kvaliteten.

 

 

Kontakt: Joakim Stellfeld Rasmussen  // 20 74 25 06