Global School er et webbaseret projekt der har til formål at forene verdens børn gennem faglighed. Konkret sker dette ved elektroniske møder gennem en webportal, hvor møderne strukturerets af elevernes lærer. Møderne kan foregå over en skriftlig chat eller mundtlig chat afhængig af ønsker og mål med mødet. Funktionaliteten i dette understøttes af professionelt konferencesoftware der medfører at eleverne konstant er aktive på en autentisk måde. Mødet vil som udgangspunkt være hele klasser der mødes virtuelt med en anden klasse fra et andet sted i verden. Hver elev i klassen tildeles en partner fra den anden klasse. Temaerne der drøftes på møderne bestemmes ud fra fagspecifikke mål sat af læreren og det forventes at eleverne har arbejdet med temaet i deres klasser inden mødet.