Hvilken betydning har niveauet af angst, depression, smerter og søvnproblemer hos bypass opererede patienters adherence til et fase 1 rehabiliteringsprogram

 

Et nyere studie har vist positive effekter af et genoptræningsprogram til patienter efter bypass operation. Dog er det kun ca. halvdelen af patienterne, som træner så meget som de burde. Mit speciale vil undersøge om niveauet af angst, depression, smerte og søvnproblemer har en sammenhæng med den manglende genoptræning hos disse patienter.

 

Anne Falster, Flex 3. sal