go SOLO har fokus på sociale motiver, som er lokalt forankrede. Vi skaber sanselige, normbrydende og sjove oplevelser i byen, og vi arbejder især med mad og æstetik.