I foråret arbejder jeg på mit speciale om fællesskaber og samskabelse. Gennem min tid på Psykologi på KU har jeg særligt været optaget af, hvilke rammer der giver mulighed for samskabelse og forandring i grupper. Jeg ser nærmere på fællesskaber i fx gruppepraksis i behandling af unge med problemgivende forbrug af rusmidler. Projektet tager udgangspunkt i begreber som tilhørsforhold, ”orkesterfornemmelse”, forbundethed og stemning.