DITwerk designer og faciliterer undervisning i entreprenørskab for unge og undervisere. Vores formål er at arbejde for styrkelsen af entreprenant forståelse og selvtillid blandt unge
DITwerk fremmer lysten, evnerne og modet til at udvikle og forandre.

Vores viden er baseret på praktisk og teoretisk erfaring.
Vores undervisningsforløb har altid rod i den virkelighed, der omgiver de unge – teori skal omsættes til handling for derigennem at skabe social, kulturel og/eller økonomisk værdi for andre end de unge selv.

 

Ane Hald / Martin Bøhm