Det Europæiske Hus er en nonprofit og medlemsbaseret organisation og arbejder med udviklingsprojekter, der giver de svageste grupper bedre muligheder for at tage del i det samfund, de lever i. De tre nøglebegreber for foreningens arbejde har altid været: ”svage grupper”, ”tage del i eget samfund” og ”at skabe muligheder”.

DEH er en forening med små 500 medlemmer, generalforsamling, bestyrelse og et årligt kontingent på 150 kr. Det Europæiske Hus har altid handlet om at gøre noget for og med mennesker, der havde stor risiko for at falde af i samfundssvinget. Eller som allerede var faldet af. Hvad enten det er de såkaldt ”ubrugelige” børn og unge i Rumænien, som gemtes væk på umenneskelige institutioner. Som de sindslidende i Albanien. Som de voldsramte kvinder og børn i gamle sovjetiske stater. Som de gamle mennesker. Som de unge såkaldt risiko-unge på Nørrebro, i Bulgarien eller i Rusland. Og som eksempelvis unge med dobbeltdiagnoser i Danmark. Eller unge handicappede i Ukraine og Kirgisistan. Listen er uendelig lang! Men kort sagt: DEH er for alle de mennesker, som normalsamfundet ikke har brug for. DEH skal være åben for at gøre noget for og sammen med alle udsatte grupper. Og vi er åbne for at samarbejde med alle.

 

Kontakt: Henrik Haubro