Vi studerer Pædagogisk Sociologi på DPU og er i gang med at skrive speciale omhandlende digitale sexkrænkelser blandt unge. Specialet udarbejdes i et samarbejde med Forebyggelsessekretariatet ved Vestegnens Politi. I afhandlingen ønsker vi, at belyse unges fællesskaber, adfærd og seksualisering på de digitale og sociale medier. Dette med henblik på udfoldelsen af opmærksomhedspunkter til eventuelle forebyggelsesperspektiver i myndighedspersoners arbejde med denne form for krænkelser.

 

Kontakt:

Cathrine Kiehn Clausen // cathrinekiehnc@gmail.com   

Emilie Christoffersen // emilie_christoffersen@hotmail.com