Blaffernationen er en landsdækkende bevægelse, som fortæller historier om alt inden for blafferi og laver projekter med blafferi. Blaffernationen laver podcasts og radio om samfundsrelevante emner via blafferi som metode. Vi Laver projektsamarbejder omkring mobilitet med kommuner og transportorganer (fx CSR-kampagner, SoMe samt fysiske blafferstoppesteder). Vi underviser og holder oplæg, foredrag og arrangerer ‘Fortælleaftner fra Blaffernationen’. Alt sammen med formålet om at sprede tillid og eventyrlyst, skabe møder mellem (fremmede) mennesker og fylde bilerne op.

Blaffernationen arbejder for at styrke eventyrlysten, sammenhængskraften, tilliden til hinanden på tværs af Danmark.

 

Blaffernationen arbejder efter tre værdier:

 

MILJØ:

I størstedelen af bilerne sidder der kun én person. Det vil være en meget bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer at fylde bilerne. Desuden er trængslen i trafikken alarmerende både med fyldte DSB-toge og myldretidskøer på motorvejene.

 

TILLID:

Ifølge nogen Danmarks største råstof/ressource og fundamentet for velfærdsstaten. Tilliden bliver styrket i mødet med hinanden på tværs af kulturelle, sociale og økonomiske skel. Ved at blaffe og tage blaffere op nedbryder vi fordomme om hinanden og lærer hinandens forskelligheder at kende. Hvor møder vi ellers mennesker, som er anderledes end os selv, og som vi ellers ikke ville have mødt? Ny rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konkluderer fx, at ghettoisering foregår i alle samfundslag. Vi bosætter os tæt på folk, der ligner os selv.

 

EVENTYRLYST:

Eventyrlysten er iboende blafferiet. Vi er på eventyr, når vi tager ud at blaffe. Vi kommer på eventyr, når vi samler blaffere op. Denne eventyrlyst gør både tilværelsen sjovere og mere meningsfuld. Den vil vi gerne styrke i Blaffernationen.

 

 

Se Carsten Theede fra Blaffernationen i TV2 GO’ Morgen Danmark:

 

 

Kontakt Carsten Theede på 22 54 63 56 eller