Rethinking Integration Policy
Med vores speciale ønsker vi at undersøge hvorledes man kan sikre succesfuld integration af det øgede antal immigranter man i Skandinavien har oplevet særligt i det seneste årti. Specialet består af tre dele:
1. En empirisk gennemgang af immigrationen til Europa siden 1950’erne og hvilke økonomiske og kulturelle udfordringer denne medfører for den skandinaviske velfærdsmodel. Med denne del ønsker vi at fjerne fokus fra debatten om hvorvidt man bør ‘lukke dem ind’, med henvisning til at nationalstaten ikke er i stand til effektivt at kontrollere sine grænser. Vi bør i stedet fokusere på hvordan man sikrer en form for fredelig sameksistens og succesfuld integration.
2. Et teoretisk forsvar for den skandinaviske velfærdsmodel. Her vil vi vise hvorfor en succesfuld integrationsindsats er betinget af at man sikrer denne models overlevelse.
3. En socialpsykologisk undersøgelse af hvordan man ændrer folks adfærd, og dermed muliggør en succesfuld integration. Denne del munder ud i en række konkrete policy-anbefalinger.
Kontakt :  Asbjørn Hæstrup // 61368076
                 Kasper Nielsen   //  40217424