Jeg skriver dette efterår speciale i fagene Plan, by & Proces og Performance Design, RUC. Specialet tager udgangspunkt i ‘fællesskaber i byen’ – fællesskaber i alverdens former, som vi kan være en del af og engagere os i. Bofællesskaber, byhaver, kontorfællesskaber, folkekøkkener, værksteder o.l. Tilslutning til denne type fællesskaber sker paradoksalt nok i en tid, hvor mennesket bliver mere og mere individualiserede.

 

Jeg vil derfor undersøge hvorvidt konsekvenserne ved udviklingen af den moderne storby, tilmed har skabt et stigende behov for mennesket at indgå i diverse fællesskaber i byen.