I Testa Dox and Tales arbejdes der på dokumentariske og fiktive projekter, der har til formal at sætte fokus på de “systemer” i vores samfund, der ikke fungerer optimalt og som er styret af modstridende interesser. Instruktør Anahi Testa Pedersen har netop færdiggjort en længere dokumentarfilm om læge Peter Gøtzsche, der er kritisk overfor brugen af psykofarmaka i det psykiatriske system. Filmen Diagnosing Psychiatry bliver pt. sat op rundt omkring i Danmark.