Procesfacilitering.dk hjælper grupper og organisationer med at skabe udvikling med særligt fokus på at inddrage alle parter og understøtte forståelse, fællesskab og sammenhængskraft.

 

Vi designer og faciliterer processer, som inddrager dem, det handler om. Vi skaber et trygt rum for at dele synspunkter, idéer og erfaringer, og en struktureret proces for idéudvikling og realisering af idéerne.

 

Vi understøtter dialog og hjælper parterne til at løse deres konflikter. I vores arbejde med dialog og konfliktløsning bruger vi blandt andet Deep Democracy som tilgang og metode.

Deep Democracy lægger vægt på at lade alle parter komme til orde og bidrage til fælles løsning af en gruppes udfordringer. Vi anerkender og støtter alle parter i at udtrykke sig og vi støtter den direkte kommunikation mellem parterne, så der skabes forståelse for eget og den andens perspektiv.

 

Vi har især erfaring inden for social- og integrationsområdet og med frivillige organisationer, samt med samarbejde på tværs af organisationer og sektorer.

 

Kontaktperson: Sine Andersen