​Jeg er en dansk billedkunstner med en social og kollaborativ praksis.
Konteksten for mit arbejde er både selvorganiserede projekter og samarbejder med forskellige institutioner i og uden for kunstscenen. Mit arbejde tager ofte udgangspunkt i specifikke steder og/eller situationer og omhandler fra forskellige vinkler emnerne: videndeling, tilegnelse af steder, fællesskaber, historie-fortælling og steders identiteter og atmosfære. Jeg tror på samarbejder og tværfaglighed som en arbejdsform og arbejder sammen med en bred vifte af folk og grupper med forskellige baggrunde og kompetencer. Jeg anser projekternes processer, i form af undersøgelser og dialoger, som være lige vigtige som det færdige værk, og forsøger at transparentgøre denne overgang. Projekterne tager blandt andet form som kortlægninger, vandringer, performances, fotografier, tekst og installationer.